Geplaatst op september 8, 2015

Hoe rekent een advocaat?

Dat is een lastige vraag: advocaten mogen namelijk zelf bepalen wat ze voor hun diensten vragen. De uurtarieven van advocaten kunnen sterk verschillen, van circa 100 euro tot circa 500 euro per uur. Vraag daarom bij het eerste gesprek met uw advocaat naar een inschatting van de kosten.

Zo’n inschatting is wel erg onzeker want de advocaatkosten zijn afhankelijk van veel factoren. Denk aan de hoeveelheid getuigen die moeten worden gehoord in een zaak of de lengte van een procedure (soms volgt er nog een hoger beroep). Daar staat tegenover dat u ook bewegingsruimte hebt om met uw advocaat financiële afspraken te maken. U kunt onderhandelen over het uurtarief of bijvoorbeeld een vaste prijs voor de hele procedure afspreken (Fixed fee). U kunt bovendien maandelijks een overzicht van de gemaakte uren en een kostenoverzicht van uw advocaat vragen, zodat u goed zicht houdt op de rekening die u kunt verwachten.

Kosten snel bespreken

Kosten kunt u het beste al bespreken tijdens de eerste ontmoeting met uw advocaat. Dat schept duidelijkheid en voorkomt discussie achteraf. Vraag uw advocaat tijdens dat eerste gesprek om een schatting van de kosten, een toelichting en schriftelijke bevestiging van het declaratiesysteem dat hij in uw geval zal toepassen. U kunt dan ook informeren naar andere kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure zoals de griffiekosten voor de rechtbank (inkomensafhankelijk), proceskosten voor bijvoorbeeld getuigen en deskundigen die worden opgeroepen of de dagvaarding (u kunt worden veroordeeld deze te betalen als u de zaak verliest).

Zolang uw zaak loopt, houdt uw advocaat u op de hoogte over eventueel extra werk en daarmee oplopende kosten. Mocht hij daarin om wat voor reden dan ook tekort schieten, schroom niet om zelf contact op te nemen. Zo wordt u niet voor onaangename verrassingen gesteld. (bron: Nederlandse Orde van Advocaten)

Geplaatst op

Waarom een advocaat?

Echtscheiding, ontslag of een huurconflict: iedereen kan te maken krijgen met een juridisch probleem. Sommige daarvan zijn eenvoudig op te lossen, bijvoorbeeld met hulp van collega’s, familie of vrienden. Maar de zaken kunnen ook lastiger zijn en dan is deskundig advies onontbeerlijk. U kunt zich dan het beste wenden tot een advocaat. Die kent de wet, weet wat uw rechten zijn en kan u door de soms complexe juridische wereld naar een goede oplossing leiden.

Ruzietjes kunnen makkelijk escaleren en conflicten over geld worden al snel een dure aangelegenheid. Daarom kunt u het beste tijdig een advocaat inschakelen. Een advocaat zal proberen een procedure te voorkomen. Door vroegtijdig advies in te winnen kunnen soms langslepende procedures en drama’s worden voorkomen. Een advocaat  kan soms met één brief of gesprek al een oplossing aandragen. Bovendien is uw advocaat waarschijnlijk minder tijd kwijt wanneer u in een vroeg stadium aan de bel trekt. En dat scheelt u geld.

Alle advocaten in Nederland zijn verplicht lid van de Orde. Om zich advocaat te mogen noemen, moeten ze zich houden aan beroepsregels, zoals de verplichting dat ze vertrouwelijk omgaan met alles wat de cliënt tegen hen vertelt. (bron: Nederlandse Orde van Advocaten).