Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor in Doetinchem besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Vestiens Veldhuis  Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Vestiens Veldhuis of door u aan Vestiens Veldhuis middels de website van Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg

van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Vestiens Veldhuis  Advocatenkantoor via deze website. Vestiens Veldhuis  Advocatenkantoor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Vestiens Veldhuis Advocatenkantoor garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.